- Phí vận chuyển: Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Khoa ME.

- Phương tiện vận chuyển: Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Khoa ME.

- Quy cách đóng gói: Theo thỏa thuận giữa Qúy Khách và Bách Khoa ME.