ĐỊA ĐIỂM:  KCN Long Binh, Đồng Nai

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Đường ống Chiller

HÌNH ẢNH DỰ ÁN: