ĐỊA ĐIỂM:  285 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

NỘI DUNG CÔNG VIỆC: Lắp đặt sửa chữa hệ thống HVAC, PCCC

HÌNH ẢNH DỰ ÁN: