• CÔNG TRÌNH 
: DỰ ÁN WATTENS VIỆT NAM
  • HẠNG MỤC
Cung cấp và lắp đặt hệ thống HVAC
  • ĐỊA ĐIỂM
: TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • HÌNH ẢNH DỰ ÁN