• TÊN CÔNG TRÌNH
: DỰ ÁN HTC GlOVES
  • ĐỊA ĐIỂM
: An Tây, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
  • HẠNG MỤC 
: Cung cấp và lắp đặt đường ống gió công nghệ 2 lớp cho Nhà máy Sản xuất găng tay HTC
  • HÌNH ẢNH DỰ ÁN
: